English language
Pure studio

Cyklus seminářů

Cyklus seminářů, které Vás mohou inspirovat v každodenním životě, v nemoci i ve zdraví :) 3 Přednášky, jejichž ústředním tématem je "psychosomatika" - porozumnění propojení naší psychiky a těla. Tento celostní přístup chápe vztah těla a duše jako dva vzájemně propojené systémy, které fungují v přímých souvislostech.

 Přihlášky a informace http://www.studio-pure.cz/cs/nase-seminare